Nasze działania

Rozpoczynając w 2019 roku projekt społeczny Śniadanie Mistrzyń, mieliśmy znikomą wiedzą o Watrze, zakładzie, który produkował pierwszej jakości bawełnę w ilościach ton niemożliwych dziś do zliczenia. Zatrudniał 2500 kobiet w 1985. Był tętnem Lubawki i innych przygranicznych, górskich miasteczek. Zrealizowaliśmy działania z udziałem kilkudziesięciu dawnych pracowników m.in. warsztaty teatralne, spotkanie na gruzach zakładu, na których znowu ruszyły maszyny. Powstał krótki film dokumentalny Watra Wraca.

Została zrealizowana audycja z udziałem byłych pracownic, która jest zapisem ich wspomnień. Usłyszeliśmy wiele fantastycznych historii. Nie obyło się bez emocji i wzruszeń.

Działania Watra Wraca to także budowa muzeum społecznego Watry – tworzenie katalogu zbioru archiwów przekazanych przez dawnych pracowników. Dzięki porządkom w albumach, dokumentach, szafach otrzymaliśmy wiele skarbów, folderów, zdjęć, dokumentów, ubrań. Zebrane eksponaty i fotografie można było obejrzeć podczas wystaw w Domu Kultury w Lubawce i Otwartej Papierni w Jeleniej Górze.

Powstała galeria portretów Mistrzyń składająca się ze współczesnych fotografii dawnych pracownic, uczestniczek projektu.

W 2020 odbyły się cykle warsztatów performatywnych oraz filmowych pod wspólną nazwą Watra Wraca: Na Trzy Zmiany. Początkowo zaplanowane były w formie spektakli plenerowych i performatywnego pokazu mody. Pandemia pokrzyżowała nam plany. Zrealizowaliśmy szereg działań on-line, na szczęście udało się spotkać również na tradycyjnych warsztatach w Domu Kultury w Lubawce.

Integralną częścią projektu są działania edukacyjne w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze – w działających od 2019 roku klasach na kierunku przemysłu mody. Jest to wyjątkowa okazja integracji międzypokoleniowej i przekazanie dziedzictwa niematerialnego młodzieży przez starsze pokolenie pracowników tej dziedziny przemysłu.

W ramach działań współpracowali z nami animatorzy kultury i artyści m.in.:

Maria Janicka – kompozytorka (digital sound), skrzypaczka, tworzy instalacje dźwiękowe; w 2019 roku prowadziła wywiady z pracownikami Watry i przygotowała audycję o zakładach z ich udziałem, wzięła udział w realizacji filmu Watra Wraca; Justyna Oleksy – reżyserka i edukatorka teatralna, która poprowadziła w pierwszej edycji warsztaty teatralne, Małgorzata Osiej-Gadzina – aktorka, reżyserka i edukatorka teatralna odpowiedzialna w 2020 za koncepcję działań performatywnych i filmowych, poprowadziła warsztaty on-line “Watra jest kobietą” i wyreżyserowała teledysk; Tomasz Gadzina – muzyk, kompozytor, skomponował muzykę do teledysku; Roman Łuszczki – fotografik, realizator zdjęć do filmu Watra Wraca i autor portretów dawnych pracownic Watry, Rafał Gieroń – operator filmowy zrealizował zdjęcia w drugiej edycji projektu w ramach warsztatów filmowych.

Projekt Śniadanie Mistrzyń finansowany był w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Interwencje 2019.

Projekt Watra Wraca finansowany był w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego”.

Projekt Watra Wraca: Na Trzy Zmiany dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.