Galeria

Wystawa Mistrzynie

Portrety dawnych pracownic Watry, uczestniczek “Śniadania Mistrzyń” w 2019.
Fotografie wykonał Roman Łuszczki.

Zdjęcia archiwalne z zasobów muzeum społecznego Watry

Zdjęcia zostały przekazane do skanowania przez mieszkańców Lubawki i okolic w odzewie na apel realizatorów projektu i pochodzą z ich domowych archiwów. Zdjęcia przedstawiają codzienną pracę w zakładzie oraz życie przyzakładowe. Prezentowane są w układzie chronologicznym począwszy od najstarszego z ok. 1965 roku.

Dokumenty, wyróżnienia

Materiały reklamowe

Galeria projektu Watra Wraca: Na Trzy Zmiany